• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان کهنوجکرمان / کهنوجکد مرکز: 321مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر فرزاد محسن پورآدرس: آدرس: کهنوج -خیابان عدالت روبروی دادگستری قدیمکد پستی: 7881614171تلفن: 43232447 - 034نمابر: 43204037پزشکی قانونی شهرستان کهنوج
   2پزشکی قانونی شهرستان فهرجکرمان / فهرجکد مرکز: 316مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: دکتر سودابه میراولیائیآدرس: آدرس: فهرج- تقاطع بلوار جمهوری و قائمکد پستی: 7674147944تلفن: 442806000 - 034پزشکی قانونی شهرستان فهرج
   3پزشکی قانونی شهرستان عنبرآبادکرمان / عنبرآبادکد مرکز: 314مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر پژمان توحیدیآدرس: آدرس: عنبرآباد- بلوار شهدا ک 13 کد پستی: 5050901300تلفن: 43294826 - 034پزشکی قانونی شهرستان عنبرآباد
   4پزشکی قانونی شهرستان شهربابککرمان / شهربابککد مرکز: 312مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمود آقا باباییآدرس: آدرس: شهربابک -خیابان شریعتی جنب امارت موسی خان کوچه حجت 15کد پستی: 7751644383تلفن: 34119860 - 034نمابر: 34121510پزشکی قانونی شهرستان شهربابک
   5پزشکی قانونی شهرستان سیرجانکرمان / سیرجانکد مرکز: 310مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانآدرس: آدرس: سیرجان -بلوار سید احمد خمینی-جنب بهشت زهرای قدیمکد پستی: 7815857333تلفن: 42339493 - 034نمابر: 42339492پزشکی قانونی شهرستان سیرجان
   6پزشکی قانونی شهرستان زرندکرمان / زرندکد مرکز: 306مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمدعلی پورحبیبیآدرس: آدرس: زرند-خیابان باهنر-نبش باهنر 1 کد پستی: 7760161678تلفن: 33426793 - 034نمابر: 33435800پزشکی قانونی شهرستان زرند
   7پزشکی قانونی شهرستان رفسنجانکرمان / رفسنجانکد مرکز: 304مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر ماشاءالله شهابی نژادآدرس: آدرس: رفسنجان –بلوار مطهری انتهای خیابان آیت الله صدرکد پستی: 7001145600تلفن: 34334508 - 034پزشکی قانونی شهرستان رفسنجان
   8پزشکی قانونی شهرستان راورکرمان / راورکد مرکز: 302مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر رضا رحمانیآدرس: آدرس: راور- خیابان امام روبروی کلانتری مطب دکتر رحمانیتلفن: 33729550 - 034پزشکی قانونی شهرستان راور
   9پزشکی قانونی شهرستان جیرفتکرمان / جیرفتکد مرکز: 291مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمد دلفاردیآدرس: آدرس: جیرفت - خیابان امیرکبیرکد پستی: 7861944183تلفن: 43219245 - 034پزشکی قانونی شهرستان جیرفت
   10پزشکی قانونی شهرستان بمکرمان / بمکد مرکز: 285مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمدعلی شمسیآدرس: آدرس: بم -بلوار استاد شاهرخی نبش بلوار محیط زیستکد پستی: 7661111111تلفن: 44319001 - 034پزشکی قانونی شهرستان بم
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز