•  
  • فهرست اخبار
   تبریک روز خانواده و تکریم روز بازنشستگان

   تبریک روز خانواده و تکریم روز بازنشستگان

   25 ذی الحجه هر سال مصادف با نزول سورهٔ دهر (=سورهٔ انسان=سورهٔ هل أتی) در شأن امام علی(ع)، حضرت زهرا(س) و امام حسن و امام حسین(ع) و روز خانواده است . روز خانواده و تکریم بازنشستگان در هر سال، روزی است که در تقویم قمری مطابق با 25 ذی الحجه باشد.

  • سرفصل اخبار