• کاهش 33 درصدی تلفات جاده ای حوادث رانندگی استان کرمان در ابتدای تابستان

   کاهش 33 درصدی تلفات جاده ای حوادث رانندگی استان کرمان در ابتدای تابستان

   کاهش 33 درصدی تلفات جاده ای حوادث رانندگی استان کرمان در ابتدای تابستان

   جاده های استان کرمان با کاهش 33 درصدی تلفات جاده ای حوادث رانندگی در تیرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است .

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان : جاده های شمال و جنوب استان کرمان در تیرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 33 درصدی تلفات حوادث رانندگی خبر می دهد .

   به موجب این گزارش : حوزه جاده ای برون شهر و روستایی شمال استان با 32 درصد کاهش تلفات جاده ای در حوادث رانندگی ، و حوزه جاده ای برون شهر و روستایی جنوب استان با 33 درصد کاهش در تیرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است .

   در همین راستا : محورهای درون شهری با 13 درصد کاهش تلفات در تیرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ماه آرام تری را در حوزه ترافیک شهری تجربه کرده است .

   شایان ذکر است تیرماه به عنوان اولین ماه از فصل تابستان به دلیل موج اول سفرهای تابستانی از اهمیت ویژه ای در مبحث ترافیک برخوردار است و عوامل دست اندرکار حوزه حمل و نقل جاده ای با اندیشیدن تدابیر تازه در حوزه حمل و نقل جاده ای همواره سعی در کنترل تلفات جاده ای دارند و کاهش 33 درصدی تلفات جاده ای یک توفیق و دست آورد بزرگ در این راستا محسوب می شود .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: