• افزایش شش دهم درصدی فعالیت های بالینی پزشکی قانونی در سه ماهه اول

   افزایش شش دهم درصدی فعالیت های بالینی پزشکی قانونی در سه ماهه اول

   افزایش شش دهم درصدی فعالیت های بالینی پزشکی قانونی در سه ماهه اول

   آمار فعایت های پزشکی قانونی در بخش معاینات بالینی در سه ماهه اول سال جاری با افزایش شش دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به رقم 28026 مورد رسیده است .

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان: در سه ماهه اول سالجاری آمار فعالیت های پزشکی قانونی استان کرمان با افزایش شش دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 28026 رسیده است .

   به موجب این گزارش : در سه ماهه اول سالجاری تعداد 5876 مورد پرونده نزاع ، تعداد 4173 مورد پرونده تصادف ، تعداد 348 مورد پرونده روانپزشکی و تعداد 1318 مورد معاینات تخصصی تشکیل و 4474 مورد ارش تعیین شده است .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: