• اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
   اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر عباس آمیان
   مدیر کل
   کرمان، انتهای خیابان خواجو
   جنب شرکت توزیع نیروی برق شمال، سه راه اتو رفسنجان
   تلفن : 32539145- 034
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *