• انواع بودجه چیست؟

   الف: بودجه جاری
   ب: بودجه تملک دارائیهای سرمایه ایی{طرح 10301003 توسعه ، تجهیز،تکمیل و خرید ساختمانها
   {طرح 10301004 تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانها

  • طرح یک پرسش
   آیا پاسخ پرسش خود را یافت نمی کنید؟ لطفا سوال خود را با ما درمیان بگذارید.
  • طبقه بندی پرسش های متداول